Droom en taak

Droom en taak

De Droom

Ieder mens, ongeacht cognitief niveau, etnische achtergrond, geslacht of andere selectie begrippen, heeft wat mij betreft recht op bestaan. Ieder mens heeft wat mij betreft ook recht op het gevoel ertoe te doen, een stuk bestaansrecht. Juist de mensen die een afstand ervaren tot participatie hebben een steuntje in de rug nodig om dit bestaansrecht te voelen. Dit steuntje wil de Leerboerderij bieden.

Daar waar je grenzen liggen, gaan we je uitdagen om net dat stapje verder te gaan, elke keer weer. Laat zien dat je respectvol om kunt gaan met afspraken en verantwoordelijkheden, dan kijken we welke volgende stappen je kunt gaan zetten! Kortom: jij bent ook baas over je eigen leren!

Deze visie wordt nagestreefd vanuit de volgende kernwaarden:

Bestaansrecht

Door deel te mogen zijn van een groter geheel, zij het een gezin of een werkteam, ontstaat het gevoel van mee mogen doen. Wanneer je een belangrijk onderdeel bent van een geheel, begint het gevoel van bestaansrecht. Echter, indien er niet gekeken wordt naar je mogelijkheden en hierop aangesloten wordt, gaat de hulpverlener voorbij aan het bestaansrecht van het individu. Juist door aan te sluiten op iemands belevingswereld, vaardigheden en ontwikkelingsniveau, is het gevoel van er mogen zijn oprecht.

Passie

Gedrevenheid om iets te bereiken. Indien je een dergelijke missie wilt nastreven is een zekere mate van passie voor ontwikkeling toch wel handig… Client en personeel worden beiden aangesproken op intrinsieke motivatie en uitgedaagd vanuit daar te gaan handelen, waar ligt jou wens voor de toekomst?

Integriteit

Eerlijkheid en waarheid, ook al is dit soms niet leuk, is belangrijk voor het creëren van een veilige omgeving. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ zo luidt het gezegde, dit is wat de Leerboerderij betreft ook het begin van integriteit. Daarnaast is het een belangrijk aspect van een vertrouwensband tussen cliënt en begeleider. Hierin mag niet voorbijgegaan worden aan het oog hebben voor elkaar. De waarheid vertellen is nodig, echter mag er wel rekening gehouden worden met de eventuele emoties die hierbij komen kijken.

De Taak

Vanuit je eigen mogelijkheden groeien naar je dromen, dat is waar de Leerboerderij voor staat. De Leerboerderij ziet het als haar taak om alle personen deel te laten nemen aan de maatschappij, ongeacht achtergrond. Wij geloven dat iedereen baas is over eigen leven, je maakt je eigen keuzes en beslist over je eigen toekomst. Soms is dat eng, soms is dat lastig.